От поли(метилметакрилат) / Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали.

  • - - - 3920510020 80: Плоча от поли(метилметакрилат), съдържаща алуминиев трихидроксид, с дебелина 3,5 mm или повече, но непревишаваща 19 mm
  • - - - 3920510030 80: Биаксиално ориентирано фолио от поли(метилметакрилат) с дебелина 50μm или повече, но не повече от 90μm
  • - - - 3920510040 80: Листове от полиметилметакрилат, отговарящи на стандарт EN 4366 (MIL-PRF-25690)
  • - - - 3920510050 80: Листове от полиметилметакрилат, отговарящи на стандарти: — EN 4364 (MIL-P-5425E) и DTD5592A, или — EN 4365 (MIL-P-8184) и DTD5592A
  • - - - 3920510090 80: Други