Ленти от кадифе, от плюш, от тъкани от шенилна прежда или от хавлиени тъкани.

Deutsch 5

  • - - 5806100010 80: От коприна, от копринена дреб или други отпадъци от коприна
  • - - 5806100090 80: От други текстилни материали