Ленти, различни от артикулите от № 5807; ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 5806100000 80 (2/0) : Ленти от кадифе, от плюш, от тъкани от шенилна прежда или от хавлиени тъкани
  • - 5806200000 80: Други ленти, съдържащи тегловно 5% или повече прежди от еластомери или каучукови нишки
  • - 5806310000 10: Други ленти
  • - - 5806310000 80: От памук
  • - - 5806320000 80 (2/0) : От синтетични или изкуствени влакна
  • - - 5806390000 80 (2/0) : От други текстилни материали
  • - 5806400000 80 (2/0) : Ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито паралелни нишки са свързани с лепило