От лен или от рами / От други текстилни материали.

Deutsch 8

  • - - - 6206901010 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - 6206901090 80: Други