Лепила на базата на полимери от № 3901 до 3913 или на каучук.