Сорбитол, различен от посочения в подпозиция 2905 44.

  • - - 3824601100 10 (0/2) : Във воден разтвор
  • - - - 3824601100 80: Съдържащ тегловно 2% или по-малко D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитол
  • - - - 3824601900 80: Друг
  • - - 3824609100 10: Друг
  • - - - 3824609100 80: Съдържащ тегловно 2% или по-малко D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитол
  • - - - 3824609900 80: Друг