От юта или от други ликови текстилни влакна от № 5303.

  • - - 6305101000 80: Употребявани
  • - - 6305109000 80: Други