С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14).

  • - - - 5205310010 80: Шест жична прежда от избелен памук, с линейна плътност 925 dtex или повече, но непревишаваща 989 dtex на единичната прежда, за производството на тампони
  • - - - 5205310090 80: Други