С линейна плътност 50 000 dtex (5 g/m) или по-малка.

  • - - - - 5607503010 80: Канапи
  • - - - - 5607503090 80: Друг