Плочи, листове и ленти / Плочи, листове, ленти, пръчки и профили от вулканизиран невтвърден каучук.

  • - - - 4008211000 80: Подови настилки и изтривалки
  • - - - 4008219000 80: Други