От поли(етилентерефталат) / Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали.

  • - - - 3920621200 10: С дебелина, непревишаваща 0,35|mm
  • - - - - 3920621200 80: Фолио от поли(етилен терефталат), с дебелина 72|микрометра или повече, но непревишаваща 79|микрометра, предназначено за производството на гъвкави магнитни дискове; фолио от поли(етилен терефталат), с дебелина 100|микрометра или повече, но непревишаваща 150|микрометра, предназначено за производството на фотополимерни печатни платки
  • - - - - 3920621900 80 (12/0) : Други
  • - - - 3920629000 80: С дебелина, превишаваща 0,35|mm