Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m$2.

  • - - - 5208121600 10: Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m$2, но непревишаващо 130 g/m$2, с широчина
  • - - - - 5208121600 80: Непревишаваща 165 сm
  • - - - - 5208121900 80: Превишаваща 165 сm
  • - - - 5208129600 10: Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130 g/m$2, с широчина
  • - - - - 5208129600 80: Непревишаваща 165 сm
  • - - - - 5208129900 80: Превишаваща 165 сm