Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m$2.

  • - - - 5208321600 10: Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100|g/m$2, но непревишаващо 130|g/m$2, с широчина
  • - - - - 5208321600 80: Непревишаваща 165|сm
  • - - - - 5208321900 80: Превишаваща 165|сm
  • - - - 5208329600 10: Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130|g/m$2, с широчина
  • - - - - 5208329600 80: Непревишаваща 165|сm
  • - - - - 5208329900 80: Превишаваща 165|сm