Лицеви кожи, нецепени; цепени лицеви кожи.

  • - - - 4104111000 80: Цели кожи от едър рогат добитък (включително биволските), с единична повърхност, непревишаваща 2,6 m$2
  • - - - 4104115100 10: Други
  • - - - - 4104115100 20: От едър рогат добитък (включително биволските)
  • - - - - - 4104115100 80: Цели кожи, с единична повърхност, превишаваща 2,6 m$2
  • - - - - - 4104115900 80: Други
  • - - - - 4104119000 80: Други