Цепени лицеви кожи / Дъбени или "crust" кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от № 4114.

Deutsch 3

  • - - - 4107121100 10: От едър рогат добитък (включително биволските), с единична повърхност, непревишаваща 2,6 m$2
  • - - - - 4107121100 80: Телешки бокс
  • - - - - 4107121900 80: Други
  • - - - 4107129100 10: Други
  • - - - - 4107129100 80: Кожи от едър рогат добитък (включително биволските)
  • - - - - 4107129900 80: Кожи от еднокопитни