Моторни лодки, различни от тези с извънбордов двигател.

Slovenčina 2

  • - - - 8903921000 80: За морско корабоплаване
  • - - - 8903929100 10: Други
  • - - - - 8903929100 80: С дължина, непревишаваща 7,5 m
  • - - - - 8903929900 80: С дължина, превишаваща 7,5 m