Белове (лизгари), лопати, кирки, търнокопи, мотики, мотички, вили, сеносъбирачки, гребла; брадви и други подобни инструменти за сечене или разцепване; градинарски ножици от всички видове; коси и сърпове, ножове за рязане на сено или слама, ножици за жив плет, клинове и други ръчни земеделски, градинарски или за дърводобив инструменти.

Deutsch 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 8201100000 80: Белове (лизгари) и лопати
  • - 8201300000 80: Кирки, търнокопи, мотики, мотички, сеносъбирачки и гребла
  • - 8201400000 80: Брадви и други подобни инструменти за сечене или разцепване
  • - 8201500000 80: Градинарски ножици и подобни инструменти за работа с една ръка (включително и ножиците за разфасоване на птици)
  • - 8201600000 80: Ножици за жив плет, градинарски ножици и подобни инструменти за работа с две ръце
  • - 8201900000 80: Други ръчни земеделски, градинарски или за дърводобив инструменти