Други / Праз и други лукови зеленчуци.

Пресен луков зеленчук от вида Allium schoenoprasum,…

Пресен луков зеленчук от вида Allium schoenoprasum, наричан див чесън, сибирски лук или див лук, предназначен за кулинарни цели.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на КН. ОБХС за позиция 0703. ОБКН за подпозиция 0703 90 00.

Номер на:
BGBG/2008/000055.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2014-04-13.

Национални ключови думи: ЗА КУЛИНАРНИ ЦЕЛИ СВЕЖ, ПРЕСЕН ЧАСТ ОТ РАСТЕНИЕ