Други / Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени.

  • - - - 1515191000 80: Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
  • - - - 1515199000 80: Други