С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 60 %, но непревишаващо 75 %.

Deutsch 3 English 1 Français 2 Nederlands 17

  • - - - 0405203010 80: В директна опаковка с нетно съдържание 1 kg или по-малко
  • - - - 0405203080 80: Други