Твърди фракции / Мазнини и масла от риби и техните фракции, различни от маслата от черен дроб от риби.

  • - - - 1504201010 80: В директни опаковки с нетно тегло 1 kg или по-малко
  • - - - 1504201090 80: Други