Твърди фракции / Мазнини и масла от морски бозайници и техните фракции.

  • - - - 1504301010 80: От кит и от кашалот
  • - - - 1504301091 10: Други
  • - - - - 1504301091 80: В директни опаковки с нетно тегло 1 kg или по-малко
  • - - - - 1504301099 80: Други