Други / С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %.

  • - - - - 0401503910 80: Сметана
  • - - - - 0401503990 80: Мляко