С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %.

  • - - 0401501100 10: Непревишаващо 21 %
  • - - - 0401501100 80 (2/0) : В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
  • - - - 0401501900 80 (2/0) : Други
  • - - 0401503100 10: Превишаващо 21 %, но непревишаващо 45 %
  • - - - 0401503100 80 (2/0) : В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
  • - - - 0401503900 80 (2/0) : Други
  • - - 0401509100 10: Превишаващо 45 %
  • - - - 0401509100 80 (2/0) : В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
  • - - - 0401509900 80 (2/0) : Други