С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 10 %.