С дебелина, по-малка от 0,5 mm.

  • - - - 7209181000 80: Наречени "магнитни"
  • - - - 7209189100 10: Други
  • - - - - 7209189100 80: С дебелина 0,35 mm или повече, но по-малка от 0,5 mm
  • - - - - 7209189900 80 (2/0) : С дебелина, по-малка от 0,35 mm