С дебелина, по-малка от 3 mm.

  • - - - 7219141000 80: Съдържащи тегловно 2,5% или повече никел
  • - - - 7219149000 80: Съдържащи тегловно по-малко от 2,5% никел