По-малко от 5 kg / Кайсии.

  • - - - - - 2008509811 10: 4,5 kg или повече
  • - - - - - - 2008509811 80: Половинки кайсии
  • - - - - - - 2008509813 80: Kайсиев пулп
  • - - - - - - 2008509815 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - - 2008509819 80: Други
  • - - - - - 2008509891 10: По-малко от 4,5 kg
  • - - - - - - 2008509891 80: Половинки кайсии
  • - - - - - - 2008509893 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - - 2008509899 80: Други