Непечен / Малц, дори печен / МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ; МАЛЦ; СКОРБЯЛА И НИШЕСТЕ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН.

  • - - 1107101100 10: От пшеница
  • - - - 1107101100 80: Представен под формата на брашно
  • - - - 1107101900 80: Друг
  • - - 1107109100 10: Друг
  • - - - 1107109100 80: Представен под формата на брашно
  • - - - 1107109900 80: Друг