Други / Мандарини (включително тангерини и сатсумаси).

  • - - - - 0805219011 10: Мандарини
  • - - - - - 0805219011 80: Пресни
  • - - - - - 0805219019 80: Други
  • - - - - 0805219091 10: Тангерини
  • - - - - - 0805219091 80: Пресни
  • - - - - - 0805219099 80: Други