Маргарин, с изключение на течния маргарин.

  • - - 1517101000 80: С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %
  • - - 1517109000 80 (2/0) : Друг