Други / Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от № 1516.

  • - - 1517901000 80: С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10|%, но непревишаващо 15|%
  • - - 1517909100 10 (0/1) : Други
  • - - - 1517909100 80: Нелетливи растителни масла, течни, смесени
  • - - - 1517909300 80: Смеси или препарати за кулинарията, от видовете, използвани за отделяне от формите
  • - - - 1517909900 80 (2/4) : Други