С принадлежности / Тръби и маркучи от вулканизиран невтвърден каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи).

Deutsch 4 Magyar 1

  • - - - 4009220010 80: За газове или течности, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 4009220090 80: Други