С принадлежности / Тръби и маркучи от вулканизиран невтвърден каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи).

Čeština 3 Deutsch 5 Français 1 Polski 1

  • - - - 4009320010 80: За газове или течности, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 4009320090 80: Други