Други / Хомогенизирани продукти.

Čeština 3 Deutsch 2 Español 1 Italiano 1 Polski 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - 2007109920 80: Каши от смокини
  • - - - - 2007109930 80: Каши от шам фъстък
  • - - - - 2007109940 80: Каши от лешници
  • - - - - 2007109995 80: Други