Равномерно избелени в масата си и на които повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от дървесни влакна, получени по химичен способ, с тегло, превишаващо 150 g/m$2.

  • - - - 4810321000 80: Намазани или покрити с каолин
  • - - - 4810329000 80: Други