От избелена маса, покрити с каолин.

  • - - - - 4810991020 80: С тегло на m2 по-голямо или равно на 70 g, но непревишаващо 400 g и със степен на белота над 84 % (измерена съгласно стандарта ISO 2470-1), подходящи за използване в преси, захранвани с ролна хартия
  • - - - - 4810991080 80: Други