Авиационен бензин / Леки масла и препарати.

  • - - - - - - - 2710123111 10: Смеси с бензин със съдържание на етилов алкохол над 10 % (v/v)
  • - - - - - - - - 2710123111 80: за използване като гориво
  • - - - - - - - - 2710123119 80: за използване за други цели
  • - - - - - - - 2710123190 80: Други