Други леки масла / Леки масла и препарати.

  • - - - - - - 2710129011 10: Смеси с бензин със съдържание на етилов алкохол над 10|% (v/v)
  • - - - - - - - 2710129011 80: за използване като гориво
  • - - - - - - - 2710129019 80: за използване за други цели
  • - - - - - - 2710129090 80: Други