Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически променени, с изключение на тези от № 1516.

  • - - - 1518009121 10: Смеси, които са с над 20 % тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка
  • - - - - 1518009121 80: Изпратени от Канада
  • - - - - 1518009129 80: Други
  • - - - 1518009130 80: Смеси, които са с 20 % или по- малко тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
  • - - - 1518009180 80: Други