Сурово масло / Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени.

  • - - - 1513111000 80 (2/0) : Предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
  • - - - 1513119100 10: Друго
  • - - - - 1513119100 80: Представено в директни опаковки, с нетно съдържание 1|kg или по-малко
  • - - - - 1513119900 80 (0/1) : Представено по друг начин