Възстановено масло / Масло / Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване.

Nederlands 1

  • - - - - 0405103020 80: Масло, старо най-малко шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини не по-малко от 80%, но по-малко от 85%, произведено директно от мляко или сметана без употребата на съхраняващи материали, чрез отделен, затворен и непрекъснат процес, който може да включва етап на преминаване през сметана, където мазнините са концентрирани и/или фракционирани (процесите са познати като "Ammix" и "Spreadable")
  • - - - - 0405103090 80: Други