Масло / Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване.

  • - - 0405101100 10: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %
  • - - - 0405101100 20: Натурално масло
  • - - - - 0405101100 80 (2/0) : В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 кg
  • - - - - 0405101900 80 (2/0) : Други
  • - - - 0405103000 80 (2/0) : Възстановено масло
  • - - - 0405105000 80: Масло от суроватка
  • - - 0405109000 80: Друго