Масло, мазнина и течно масло от какао.

Dansk 1 Deutsch 1 English 2 Slovenščina 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

Какаово масло, със светло жълт цвят, получено…

Какаово масло, със светло жълт цвят, получено от предварително печени зърна на какаото (Theobroma cacao) с премахнати черупки и с последващи обработки: смилане, екстрахиране на мазнината чрез пресоване, филтриране и охлаждане.

Какаовото масло е предназначено за човешка консумация и е в опаковки от 100 мл, 300 мл и 25 кг.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАКАО ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ МАСЛО ОТ КАКАО ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ