Други / Печатарски мастила, мастила за писане или чертане и други мастила, дори концентрирани или в твърдо състояние.

Deutsch 16 Français 1 Italiano 2 Nederlands 4 Svenska 1

  • - - - 3215190010 80: Печатарски мастила в течно състояние, съставени от винилакрилатен съполимер и цветни пигменти в изопарафини, съдържащи тегловно не повече от 13 % винилакрилатен съполимер и цветни пигменти
  • - - - 3215190020 80: Мастило: - състоящо се от полиестерен полимер и дисперсия на сребро (CAS RN 7440-22-4) и сребърен хлорид (CAS RN 7783-90-6) в метилпропилкетон (CAS RN 107-87-9), - с общо тегловно съдържание на твърдо вещество 55 % или повече, но не повече от 57 %, и - с относителна плътност 1,40 g/cm$3 или повече, но не повече от 1,60 g/cm$3, предназначено за производството на електроди
  • - - - 3215190090 80: Други