Талови мастни киселини / Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли.

  • - - - 3823130010 80: От видовете, използвани за храна на животни
  • - - - 3823130090 80: Други