На базата на скорбялни материали.

  • - - 3809101000 80: Съдържащи тегловно по-малко от 55% от тези продукти
  • - - 3809103000 80: Съдържащи тегловно 55% или повече, но по-малко от 70% от тези продукти
  • - - 3809105000 80: Съдържащи тегловно 70% или повече, но по-малко от 83% от тези продукти
  • - - 3809109000 80: Съдържащи тегловно 83% или повече от тези продукти