Смесени с други текстилни материали.

  • - - - - 5212259011 10: Изработени на ръчен стан
  • - - - - - 5212259011 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - - 5212259019 80: Други
  • - - - - 5212259091 10: Други
  • - - - - - 5212259091 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - - 5212259099 80: Други