От други текстилни материали / Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета, с изключение на артикулите от № 6104.

  • - - 6102901000 80: Палта, пелерини и подобни артикули
  • - - 6102909000 80: Анораци, якета, блузони и подобни артикули