От изкуствени влакна / От други текстилни материали.

  • - - - - 6204591010 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - 6204591090 80: Други